05. 28. 2018
Эрсдэлээ шилжүүлэхэд даатгал, хуримтлал 2-ийн аль нь зөв болох тухай Голомт банкны Даатгалын хэлтсийн бэлтгэсэн сургалтыг сонирхоорой. Даатгалын сонголт, ач холбогдол, даатгалаа хуваан төлөх боломжийн талаар сургалт захиалах боломжтой.
Хуудас 1/2
1 2