05. 28. 2018
Харилцагчийн хүлээлт гэж юу вэ, харилцагч яагаад сэтгэл ханамжтай, ханамжгүй байдаг вэ. Та харилцагчийн сэтгэл ханамжийн талаар санаа зовж явдаг бол Голомт банкны зөвлөх үйлчилгээнд хандан туршлага судлах, сургалт зөвлөгөө авах боломжтой.
Хуудас 1/2
1 2