05. 28. 2018
Дэлхийн 32 сая гаруй хүн үзсэн TED-ийн шилдэг илтгэлүүдийн нэг болох Simon Sinet-ийн илтгэлийг Голомт банкны Маркетингийн хэлтсийн залуус Монгол хэлнээ орчуулан хүргэж байна. Why How What алтан тойрог таны бизнесийг амжилтанд хөтлөх болтугай.
Хуудас 1/2
1 2