05. 28. 2018
Аливаа бизнесийн амжилты үндэс нь сайн тодорхойлсон бизнес загвар. Та бизнесийнхөө бизнес моделийг бүтээж амжсан уу, бизнес моделийг бүтээх нь хэцүү юу? Торгоны зам сангийн Гүйцэтгэх захирал М.Халиунбатын ярилцлагыг хүлээн авна уу.
Хуудас 1/2
1 2